Perilaku Mulia

Ada seorang pria bernama Chen Xiao, adalah seorang yang berasal dari Dinasti Han yang tinggal di Shaoxing barat, Zhejiang, orangnya penuh kesabaran dan jujur. Ketika Chen Xiao masih kecil, pada suatu ketika pergi keluar memancing ikan di pesisir sungai , ada seseorang yang mencuri ikannya, akhirnya diketahui Chen Xiao, pencuri ikan bergegas melarikan diri ke semak-semak, Chen Xiao mengejarnya, memberikan semua ikan yang ditangkap kepadanya, pencuri ikan sangat malu dan menolak untuk menerimanya, sejak saat itu tidak berani lagi mencuri ikan lagi.

Chen Xiao dan kakek Bo adalah tetangga, pada satu malam, kakek Bo diam-diam mencabut pagar antara rumah mereka, memindahkan beberapa meter ke rumah Chen Xiao supaya halaman di rumahnya lebih luas. Setelah Chen Xiao mengetahui hal tersebut dan ketika kakek Bo sudah pergi, Chen Xiao diam=diam mencabut pagar dan menggesernya lebih masuk lagi ke arah rumahnya, sehingga sekarang rumah kakek Bo menjadi sangat luas.

Setelah kakek Bo tahu, merasa sangat malu, selain mengembalikan semua tanah milik rumah Chen Xiao, dia memberikan ½ meter tanah kepada Chen Xiao, tampaknya kesabaran murah hati adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik kepentingan.